Arcanum/Anatomical Book

Plastic bubble, acrylic, graphite on post card and drawing book, variable dimensions, 2016

 …the human who always locates himself opposite of nature.

In this work which tries to create a relationship between the panaroma of the nature and the anatomic structure of human, handles the cosmos in a indicational attitude. Work enters in an experimental micro and macro processes.

How can a man value it’s body and nature on a visual representation if he defines the nature with the assets of drawing and painting after observing it. With muscle and skeleton details, bonds, tissues, organism drawings, this work focuses on visuals-abstract natural landscapes. The details and pieces reveal coincidence and relationship.

As being the first steps of a trial and a long-running project, notebooks and post card drawings creates a road of what can be done at further stages.

Kendini sürekli doğanın karşısında konumlandıran insan…

Doğanın görünümleri ve insanın anatomik yapısı arasında bir ilişki kurmaya çalışan ve deneysel bir sürecin içerisine giren çalışmada makro ve mikro kozmos’u farklı bir açıdan ele alınır.

İnsan doğayı gözlemleyip de noktalar, çizgiler, renk alanları gibi resmin medyumları ile tanımlıyorsa, kendi bedenini ve doğayı görsel temsiliyet üzerinden nasıl değerlendirir. Kas ve iskelet detayları, bağlar, dokular, organizmalar ile soyut  doğa manzaralarını andıran görseller üzerine odaklanılır. parçalar, detaylar ile rastlantısallık ve ilişkisellik beliriverir.

Bir deneme mahiyetinde ve uzun soluklu bir projenin ilk aşamaları olarak defterler ve çizimler ileriki aşamalarda neler yapılabileceği hakkında bir yol çizerler.