biography

The artist was born in 1995 in Istanbul.

In 2013, he got into the Marmara University; Faculty of Fine Arts Painting Department. During the course of his study he reinforced his artistic pursuits by minoring in Interior Architecture. He furthered his studies in the Akademie der Bildende Künste Wien in Vienna in 2016.

Setting off with the concepts of city and life in relation with the universe, the cosmos and metaphysics, the artist presently continues his contemporary multidisciplinary art studies in Istanbul, which include conceptual art, media art, audiovisual, painting, photography and their installations.


Sanatçı 1995 tarihinde İstanbul’da doğdu.

2013 yılında, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümüne girdi.

Eğitimi sırasında İç Mimarlık bölümünde yandal programına katılarak sanatsal üretimini bu anlamda destekledi.

2016 yılında Viyana’da, Akademie der Bildende Künste Wien’de Conceptual Art bölümünde çalışmalarını ilerletti.

2017 yılında eğitimini derece ile tamamladı.

2019 yılında başladığı Marmara Üniversitesi ,Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli seminer, workshop ve sergilere katıldı.

2015 yılında -”Yerellik ve Küresel Söylem”, Kaliforniya Sanat Akademisi / USA ve  ”Yerellik ve Küresel Söylem”, Cumhuriyet Müzesi/ İstanbul sergilerine dahil oldu. Daha sonra Avrupa’da çeşitli karma sergilerde yer aldı.BASE 2017’nin ardından; 2018’de “Yaşayan Mekan Yaşanan Mekan, GAPO-SALT/İstanbul”, “Düşler Ülkesi Troya Çanakkale Piri Reis Müzesi”. “Düşler Ülkesi Troya Darphane-i Amire / İstanbul”, “Duvar Kağıt Makas, Space Debris- Orijin Sanat” sergilerine katıldı. Sonar +D, Gallery Space by Digilogue, Zorlu PSM, Piksel Yeni Medya Sanatı Misafir Sanatçı Programı, AURA İstanbul Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu, SALT Taşlar Anlatıyor: Fragmanlar ve Zamansal Kırılımlar Üzerine Denemeler, sub.squ “!!!” proje, atölye çalışmaları ve sergilerde yer aldı.

Evren, metafizik, bilim, felsefe alanlarınyla kurduğu ağda kent ve yaşam kavramlarından yola çıkan sanatçı, kavramsal sanat, ses sanatı, yeni medya sanatı, resim, fotoğraf ve audiovisual enstalasyonları ile multidisipliner bir tarzda çağdaş sanat çalışmalarına güncel olarak İstanbul’da devam etmektedir.


Exhibitions/Sergiler

ENG

2020

-Sonar +D, Gallery Space by Digilogue, Zorlu PSM (Duo-Artist)

2019

-”Baselected”, BASE’19, İstanbul

-”Acil Durum”, Şehre BAK, Online Exhibition

-”Aynısının Farklısı”, Şehre BAK, Online Exhibition

2018

– “Wall, Paper, Scissors”, Space Debris Art, Orjin Gallery, Istanbul

– “Country of Dreams Troia”,  Archeology Museum Darphane-i Amire, Istanbul

– “Country of Dreams Troia”, Piri Reis Museum, Çanakkale/Turkey

– “A J AR”, Workshop Çatkapı, Istanbul

-”Yaşayan Mekan, Yaşanan Mekan”, GAPO-SALT Galata, Istanbul/Turkey

2017

– “BASE”, Galata Greek School, Istanbul

-“CAPTCHA Designfestival”, Mannheim/Germany

– “Ben-im”, Galetaart Gallery, Istanbul

2016

-Medientheorien-Film und Fernsehen, Vienna/Austria

-Conceptual Art Studies Exhibition, Vienna/Austria

2015

-”Locality and Global Discourse”, The Museum of the Republic and Art Gallery, Istanbul/Turkey

-”Locality and Global Discourse”, California Collage of the Arts U.S.A

TR

2020

-Sonar +D, Gallery Space by Digilogue, Zorlu PSM (Sanatçı İkilisi)

2019

-”Baselected”, BASE’19, İstanbul

-”Acil Durum”, Şehre BAK, Online sergi

-”Aynısının Farklısı”, Şehre BAK, Online sergi

2018

– “Duvar, Kağıt, Makas”, Space Debris Art, Orjin Sanat, İstanbul

– “Düşler Ülkesi Troya”,  Darphane-i Amire, İstanbul

– “Düşler Ülkesi Troya”, Piri Reis Müzesi, Çanakkale

– “Ar a lık”, NUMUNE, Atölye Çatkapı, İstanbul

-”Yaşayan Mekan, Yaşanan Mekan”, GAPO-SALT Galata, Istanbul/Turkey

2017

– “BASE”, Galata Rum İlkokulu, İstanbul

– “CAPTCHA Designfestival”, Mannheim/Almanya

– “Ben-im”, Galetaart Galeri, İstanbul

2016

-”Kavramsal Sanat Çalışmaları Sergisi” Viyana/Avustralya

-”Medya Teorisi, Meyda ve Tv”, Viyana/Avustralya

2015

-”Yerellik ve Küresel Söylem”, Cumhuriyet Müzesi, İstanbul

-”Yerellik ve Küresel Söylem”, California Collage of the Arts / U.S.A 

Education/Eğitim

(MA)

2019 Marmara University

                Institute of Fine Arts

                Master of Arts

(GRAD)

2013-2017 Marmara University

                Faculty of Fine Arts

                Bachelor

2015-2016 Marmara University 

                Faculty of Fine Arts

                Interior Architecture(ÇAP)

2016 Akademie der Bildende Künste Wien

        Conceptual Art

Yüksek Lisans

2019 Marmara Üniversitesi

                Güzel Sanatlar Enstitüsü

               

Lisans

2013-2017 Marmara Üniversitesi

                Güzel Sanatlar Fakültesi

                Resim Bölümü 

2015-2016 Marmara Üniversitesi

                Güzel Sanatlar Fakültesi

                İç Mimarlık (Çift Anadal)

2016 Viyana Güzel Sanatlar Akademisi

Seminar and Workshops/Seminer ve Atölyeler

2020

-Piksel New Media Artist Residency Program

-AURA İstanbul Autumn’20 Reserach-based Design Studio: Urban-Rural Forms and Production of Space

-SALT: Taşlar Anlatıyor: Fragmanlar ve Zamansal Kırılımlar Üzerine Denemeler, Hera Büyüktaşçıyan Atölyesi

-sub.squ 2020 “!!!” Project

2018 

”Yaşayan Mekan, Yaşanan Mekan” GAPO-Salt Galata / Istanbul

-Workshop: “3 Parça”, Orhan Kolukısa, SALT Beyoğlu

”Music Production: Electronic Music Composing”, MEF University/ Istanbul

2016 

”Critical Studies in Neo Liberal Times”, Vienna/Austria

-Privilaged Critique “Transnational Solidarities: Resisting Racism Genocide and Settler Colonialism”, Vienna/Autria

-Post Conceptual Art Practices, Prosa/Austria

2020

-Piksel Yeni Medya Sanatı Misafir Sanatçı Programı

-AURA İstanbul Güz’20 Dönemi Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu: Kentsel-Kırsal Formlar ve Boşluğun Üretimi

-SALT: Taşlar Anlatıyor: Fragmanlar ve Zamansal Kırılımlar Üzerine Denemeler, Hera Büyüktaşçıyan Atölyesi

-sub.squ 2020 “!!!” Projesi

2018 

”Yaşayan Mekan, Yaşanan Mekan” GAPO-Salt Galata / İstanbul

-Atölye: “3 Parça”, Orhan Kolukısa, SALT Beyoğlu

”Music Production: Electronic Music Composing”, as Lecturer/ MEF Üniversitesi/ İstanbul

2016 

”Neo Liberal Zamanda Eleştirel Çalışmalar”, Vienna/Austria

-”Ayrıcalıklı Eleştiri: Ulusötesi Dayanışmalar; Direnen Irkçılık, Soykırım ve Yerleşimci Sömürgeciliği”, Viyana/Autria

-”Politik Aktivizm”, Viyana/Austria

-”Autonomy and Precarisation”, 

Viyana / Avusturya