Cosmic Future Building Plans


gouache, graphite, ink, pen on drawing paper, 35x25cm (each), 10 pieces, 2017

The desire of imagining and constructing an utopia, a future coming from it’s modernism dreams and even coming before the ancient era. An era in which art-technology gap starts to reveal than ever; how can we put the certain decorative consepts and the futuristic reconstructions of  architecture to a different position thorugh artistic manner?

These works are creating some trials and speculations on alternative habitats of the future of architecture and humankind by concentrating on certain micro and macro foci.

Bir ütopyayı; modernliğin ilerici hayallerinden ve uygarlığın yeni yetme zamanlarından beri süregelen geleceği hayal ve inşa etme arzusu… Teknoloji ve sanatın bağlarının belirginleştiği bir dönemde, belli tasarımsal kavramlar ve öğeler ile mimarinin fütüristik yapılanmalarını, metropollerin geleceğini sanat ve tasarım ile nasıl yaratacağız?

Bu çalışmalar, mikro ve makro belli odaklar çevresinde yoğunlaşıp  mimarimim ve insanoğlunun geleceğinin alternatif habitatları üzerine görseller sunuyor.