The Matrix Story

50×70 cm (each), Fine Art Print, Edition of 3 plus AP, 2019

Images, which obtained from different geographical points and various locations of the city, creates digital textures with a visual and narrative deconstruction.

Perception of cognitive and sensitive reality creates landscape of multi-layered cybernetic utopias with the process of diffraction and dispersion of structured urban systems by virtual eye.

Producing on geographical utopias, artist works on the fusion of images in a virtual environment and creation of unique optical data in an experimental process.

Farklı coğrafi noktalar ve şehrin çeşitli konumlarından elde edilen imgeler görsel ve anlatımsal bir yapıbozumla dijital dokular oluşturur.

Yapılaşmış kentsel sistemlerin kırılma ve dağılma süreçleri ile bilişsel gerçeklik algısı sanal bir gözle, çok katmanlı sibernetik ütopyaların manzaralarını yaratır. 

Coğrafi ütopyalar üzerine üreten sanatçı, deneysel bir süreç içerisinde imgelerin sanal ortamda kaynaşımları ve eşsiz imgelerin yaratımı üzerine çalışır.