Virtuelle Clone-Funktion, In Bezug auf Leslie

43x30cm – 30x42cm, Fine Art Print, Edition of 2 plus AP, 2020

Interventions between fragments may not be linear. In reality beyond logic,
causal interventions are transferred from classical space and discovered
in the fluidity of the mathematics of digital space. In microeconomics and
macro-social habitus, images are formed by “computing” feature and temporality.
Our ways of seeing will constantly change with the technological apparatus.
How do we reconstruct natureculture with the upcoming virtual contemporary space-time, with non-humans?

Parçalar arasındaki müdahaleler doğrusal olmayabilir. Mantığın ötesindeki gerçeklikte nedensel müdahaleler klasik uzamdan aktarılarak dijital uzamın matematiğinin akışkanlığında keşfedilir. Mikro ekonomide ve makro toplumsal habituslarda yeni gerçekliklerin imgeleri saymakla [compute] ve zamansallıkla biçimlendirilir.
Görme biçimlerimiz ise teknolojik aparatla sürekli değişim geçirecektir. Doğakültürü, insan-olmayanlarla, yüzü virtüele dönük
çağdaş zaman-mekanda nasıl yeniden inşa etmekteyiz?